Trening for barn og ungdom, trening

Aktiv og Glad er et nettbasert verktøy som bidrar til økt fysisk aktivitet, en sterkere psykisk helse, og

en sunnere hverdag for skolebarn og foresatte.

Nettjenesten Aktiv og Glad er enkel, oversiktlig og det krever ingen opplæring av den enkelte lærer.

Det er bare å velge mellom videoer for fysisk aktivitet, lydfiler for en styrket psykisk helse eller videoer for sunn og smart mat. Trykk ”Play knappen” så er dere i gang. Så enkelt!

 

Denne tjenesten kan brukes av alle  (lærere, sfo ansatte, elever og deres foresatte).

 

 

Aktiv og Glad består av 3 moduler:

 

 

         Fysisk aktivitet

 

 

         Psykisk helse

 

 

         Smart mat

Fysisk Aktivitet

 

Regelmessig og variert fysisk aktivitet i oppveksten er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har betydning for helsen også senere i livet.

 

Forskning viser at tilstrekkelig fysisk aktivitet bidrar til å forebygge sykdommer relatert til våre levevaner, som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, overvekt og fedme, flere kreftformer, ulike psykiske plager og plager og sykdommer i muskel-skjelettsystemet.

 

Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen bidrar ofte til økt fysisk aktivitet også etter skoletid. Det er ut fra litteraturen sannsynlig at økt fokus på fysisk aktivitet i skoletiden også fører til økt aktivitet på fritiden ikke bare i barne- og ungdomsårene, men også langt inn i voksen alder. (ref. Helsedirektoratet)

 

Forskning viser at allerede fra seks- til ni årsalderen synker aktivitetsnivået. Blant niåringene oppfyller

86 % av guttene og kun 70 % av jentene anbefalingene om i gjennomsnitt minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Blant 15-åringene er tilsvarende tall 58 % blant guttene og 43 % blant jentene. Stillesitting er økende og bør sees på som et selvstendig atferdsproblem.

 

Vi i Aktiv og Glad ønsker å bidra og legge til rette for mer fysisk aktivitet for alle barn. Fysisk aktivitet gjør også noe med den psykiske helsa. Barn er skapt til bevegelse, og fysisk aktivitet gjør oss glad!

Styrke/Koordinasjon

 

Her finner du øvelser som utfordrer barnas styrke, koordinasjon, motorikk og

balanse. Alle videoene kan utføres i klasserommet.

 

Yoga

 

Her finner du øvelser som utfordrer barnas balanse, motorikk, styrke, og

koordinasjon. Du får også en innlæring i bruk av pust, og det å være tilstede her og nå. Alle videoene kan utføres i klasserommet.

Gladdanser

 

Her finner du morsomme danser som får opp energien, pulsen og smilet☺

Bli med å dans! Alle videoene kan utføres i klasserommet.

 

Gladstrekken

 

Her finner du øvelser som får kroppen i gang på en rolig og behagelig måte.

Her jobber vi med enkle tøyninger og øvelser som går på kroppsholdning.

Passer fint som en god start på skoledagen eller ved behov for et lite avbrekk

i sittestillingen.

Familietrening

 

Her finner du videoer som hele familien kan bruke hjemme!

Sosialt, morsomt og effektivt ☺

Psykisk helse

 

Tanken bak denne delen av Aktiv og glad som kalles psykisk helse er først å fremst bevisstgjøring av barnas egen psykiske helse.

Ved å ufarliggjøre det å kjenne etter og rette fokus innover, vil barna på et tidlig tidspunkt lære seg å gjenkjenne, formidle og akseptere sitt indre tanke og følelsesliv.

Å utvikle omsorg for seg selv og andre, gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere å takle.

Det man lærer når man er liten, danner fundamentet for trivsel, læring og helse.

Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling.

Forskning tyder på at nærværs trening virker gjennom å øke evnen til egenomsorg og å innta et metaperspektiv på egne tanker og følelser. Samtidig som det styrker selvfølelsen og bidrar til at barna blir tryggere på seg selv.

De aller fleste barn vet verdien av å ta vare på egen fysiske helse, som å spise sunt og å være i aktivitet.

Bare et fåtall barn vet at de i det hele tatt har en psykisk helse og langt fra hvordan de best mulig kan ivareta den. Å ta vare på sin psykiske helse virker forebyggende ift livsstilssykdommer og gir mulighet og rom for barna til å være sin egen bestevenn.

Lydfiler

 

Her finner du lydfiler som går på å styrke barnas psykiske helse.

Sansefortellinger, øvelser for mestring, pusteøvelser, og forebyggende videoer

mot mobbing.

Smart Mat

 

Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir barna et godt grunnlag for god helse. Barn trenger jevn tilførsel av  energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. Et sunt kosthold er også viktig for å opprettholde konsentrasjonen på skolen.

Velg matvarer med nyttige fettsyrer, naturlig fargerik frukt og grønt og rene proteinkilder.

Begrens inntaket av raffinert sukker og mel.

 

Grunnlaget for våre kostvaner legges i barndommen. Det er derfor viktig at barn fra starten får en sunn og balansert kost, som bidrar til god helse. (ref. Helsedirektoratet)

 

Smart mat gir smarte barn!

 

Våre barneinstruktører viser deg hvordan du:

 

         Lager sunn og enkel frokost

 

         Lager gode skolemåltid

 

         Lager sunne snack

 

“Smart mat” er utarbeidet av ernærings- fysiolog og personlig trener.

 

Smart Mat

 

Her finner du videoer som enkelt viser hvordan du lager en sunn frokost,

skolelunsj, sunne snack og mellommåltider. Disse videoene kan brukes som

inspirasjon for mat og helse faget, eller hjemme hos barna.

 

 © Trenpånett AS. Orgnr. 911 850 117.  Alle rettigheter reservert.