fbpx

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Velg blant alle våre videoer

Barnehagen har gjennom rammeplanen et oppdrag ved å gi barn en daglig dekning av sitt fysiske aktivitetsbehov.

Se video av Karin Kippe, førsteamanuensis ved Fakultetet for lærerutdanning- og kunst og kulturfag ved NORD universitetet.

Kryss av for en eller flere kategorier for å få frem videoene.

Kropp, bevegelse, mat og helseKommunikasjon, språk og tekst


Psykososial læring


Antall, rom og form

For barnehageansatte og foresatte


Motorisk læring

Motorisk læring oppstår når man har øvet eller trent på en bevegelse, slik at den blir innlært som en motorisk ferdighet.

Dans og puls

Dans skaper bevegelsesglede og bidrar til et sosialt fellesskap. Rytme, puls, balanse og koordinasjon blir også utfordret

Puls og pust

Korte økter med høy intensitet. Her får barna opp pulsen ved bruk av egen kroppsvekt. Koordinasjon, balanse og styrke blir også utfordret.

Sang og bevegelse

Sangleker stimulerer både den fysiske og kognitive utviklingen hos barn. Det skapes gode opplevelser som bygger fellesskap.

Yoga

Yoga bidrar til økt smidighet, koordinasjon og balanse. Yoga kan også bidra til at barn blir mer bevisste sine følelser, økt selvtillit og konsentrasjon.

Tøy og bøy

Korte økter hvor vi tøyer og strekker på kroppen. Disse passer godt som en fin start på dagen, eller som et avbrekk. Fokus på muskler i rygg, nakke og skuldre, som er viktig for en god kroppsholdning.

Avspenning lydfiler

Lydfiler med fokus på tilstedeværelse, oppmerksomhet, avspenning og sansebruk.

Hinderløype

Her utfordres motorikk og grunnleggende bevegelsesferdigheter. Koordinasjon, styrke og balanse.

Smart mat i barnehagen

Her finner du smarte ideer til sunn og smart mat i barnehagen.

Rim og regler

Rim og regler hjelper barnet til å lytte etter rytmen og lydene i ord. Å lese rim og regler for barnet kan inspirere til en utvidet lek med språket, noe som igjen vil føre til en større språklig bevissthet.

Bokstavene våre

Bokstavlære med rim og regler. Barn er ulike, og lærer både visuelt og auditivt.

Eventyr og fortellinger

Eventyr og fortellinger med øvelser som utfordrer balanse og koordinasjon. Her får barna bruke sansene sine.

Sanger

Syng med oss!

Dagens gladis
Vennskap, samarbeid og mestring
Sammenligning
Tall, telling, sortering og sammenligning

Tall og telling forbereder for de fire regningsartene og er svært viktig for utvikling av tallforståelse og tallbegrep.

Aktiv sammen

Her finner du økter som kan utføres både i barnehagen og hjemme med familien

Avspenning Nakke, skuldre og rygg for ansatte i barnehage og skole

Korte økter som passer som pauseøkt, før og etter en lang arbeidsdag

15 minutter´n
Påske