fbpx

Avtalebetingelser
Medlemmer får tilgang til alle videoer og lydfiler som er tilgjengelig til enhver tid.

Ved innmelding, bekreftes at all informasjon som oppgis er korrekt, og at vi bruker opplysningene iht. GDPR.

Vi innehar alle rettigheter til varemerker, patenter, designs, innhold og øvrige immaterielle rettigheter tilknyttet tjenesten og nettsiden. All form for kopiering, distribusjon eller øvrige brudd på vilkårene vil bli rettslig forfulgt.

Pris
For å bli medlem betales det en årlig medlemsavgift. Denne faktureres ved avtaleinngåelse. Vi kan med en måneds varsel før påfølgende år, endre medlemsavgiften.
Dette medlemskapet gjelder kun enhetens brukere, ansatte og foresatte.

Ved misbruk eller brudd på disse betingelsene, kan dette bli rettslig etterfulgt.
Vi kan når som helst avslutte medlemskapet ved mistanke om brudd på vilkårene i denne avtalen.

Oppsigelse av avtale
Avtalen er løpende. Avtale kan sies opp når som helst, med 3 måneders oppsigelsestid.

Oppsigelse sendes til: post@aktivogglad.no

Din helse- ditt ansvar
Våre treningsprogram er utarbeidet i samarbeid med fysioterapeut og personlig trener. Vi kan likevel ikke ta ansvar for konsekvensene av treningen for medlemmene. Vi oppfordrer til å ta forhåndsregler dersom noen er gravid, under- eller overvektig, har skader eller hjerteproblemer, eller på noen annen måte er syk. Vi anbefaler å ta kontakt med lege i forkant av treningsøktene dersom noen er i tvil.

Alle våre tilbud og innhold på nett-tjenesten gis uten garanti for funksjonalitet overfor brukere. Medlemmer vil ikke under noen omstendighet kunne laste oss for eventuelle direkte eller indirekte skader som følge av å ha brukt denne tjenesten.